Günlerden bir gün bir kasabanın bütün evlerine fareler dolmuş. Kasabayı basan fareleri belli bir ödül karşılığı temizlemek üzere anlaşan Kavalcı, bütün fareleri kaval çalarak köyden temizler ama ödülünü alamaz. Bunun üzerine sözünde durmayan halka kızan Kavalcı, bir ceza
vermek için kavalından çıkan etkileyici sesle fareler gibi çocukları da etkileyip peşinde götürerek kasabadan uzaklaştırır. Ve hikâye böylece başlamış olur…

Saat: 12.00 - 14.00

ŞUBAT