Kurnaz Tilki "Uhde Organizasyon"
Tarih :15 Nisan 2018 - Pazar
Online Bilet

Kendini ormanın en kurnaz en akıllısı sanan tilki, herkesten üstün olduğunu söyler ve tavuğu kandırıp yemek ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Tavuk ondan daha zekidir ve daha akıllı hareket eder. Sonunda tavuk tilkiye çok güzel bir ders verir. Çocukların eğlenerek izleyeceği
oyun, kibirlenmemeyi, başkalarını küçümsememeyi, kendini herkesten üstün görmemeyi tiyatro diliyle eğlenceli bir şekilde çocuklara öğretecektir.

Saat 12.00 - 14.00

ŞUBAT