Her grubun;
Birincilerine : 3.000 TL
Ikincilerine : 2.000 TL
Üçüncülerine : 1.500 TL
Dördüncülerine : 1.000 TL
Beincilerine : 750 TL
6, 7, 8, 9 ve 10’uncularına : 600 TL

Saat: 14.00

ŞUBAT