“Kelam Geleneğinde Akıl Meselesi”

Prof. Dr. Ömer Türker rehberliğinde, İslâm düşüncesine yön veren ana prensipler ve İslâm düşünce birikiminin bugünün modern meselelerine yönelik yaklaşımlarını ele alan “İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Yorumlar” seminerleri, her ay odaklandığı spesifik konularla topyekûn bir düşünce tablosu resmediyor. Prof. Dr. Ömer Türker, kasım ayında “Kelam Geleneğinde Akıl Meselesi” konusunu ele alıyor.

19 Kasım Salı


Saat: 19.00

ŞUBAT