TASAVVUF VE ŞİİR "Ekrem Demirli"
Tarih :18 Aralık 2019 - Çarşamba
Online Bilet

Modern dünyanın sorunları karşısında tasavvufla kurulabilecek irtibatın irdelendiği “Tasavvuf ve Şiir” seminerlerinde, tasavvufun, edebî imkânlar zemininde kitlelere nasıl ulaştığı, bazen bir mutasavvıfın şiiri, bazen de tasavvuf literatürü içerisinde muhtelif konular ele alınarak işlenmektedir. Prof. Dr. Ekrem Demirli, “Tasavvuf ve Şiir” seminerlerinin aralık oturumunda Niyazi Mısrî’nin Divân’ından seçtiği örnekler ile tasavvufun Allah ve insan, insan ve evren telâkkisine dair paylaşımlarda bulunacak.

Saat: 19.00

ŞUBAT