1985 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümündenmezun olan Erol Kılıç, 1994’te Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa
kültesinde kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı. Sanatçı, 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görevini devam
ettirdi. Aynı yıl Almanya’nın Nürnberg kentinde araştırma ve inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Erol Kılıç, 1996 - 2004 yılları arasındabaşta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinde müzeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 2007’de doçent, 2017’de profesör ün
vanlarını aldı. Sanatçı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde hâlen görevine devam etmektedir.
Erol Kılıç’ın geleneksel kültürün esinleriyle içselleştirdiği yapıtları, Türk sanatçılarına yeni bir yol açmakta ve dünya sanatına farklı bir boyut sunmaktadır. Sanatçı İstanbul’un saygın galerilerinden Galeri Baraz’ın sanatçısı olarak, ayrıca Sığınak adını verdiği Antalya’daki atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir.

Saat: 19.00

ŞUBAT