TÜRK TİYATROSU'NDA

YENİ ARAYIŞLAR

Konuşmacılar : Mevlana İDRİS

Hüseyin SORGUN

Yeni bir entelektüalitenin doğduğu Türkiye’de tiyatro da kendi doğumunu gerçek-
leştirebiliyor mu? Bir seçkinler süreci olan Batılılaşma bağlamında gelişen Türk Ti-
yatrosu kendi kökleri ve toplumuyla barışık yeni bir dramaturji geliştirebilir mi? Yeni

Türk Tiyatrosu estetik algısını ve imge birikimini nasıl tutarlı bir biçimde inşa edebilir?

Amak-ı Hayal oyununun yazarı Hüseyin Sorgun ve süpervizörü Mevlana İdris Zengin

Türk Tiyatrosu'nun yeni arayışlarını değerlendiriyorlar.

15 Mart CUMARTESİ

Saat: 18:00
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill online purchase abortion pill

ŞUBAT