Âkif`i Hatırlamak
Tarih :28 Mart 2011 - Pazartesi
Online Bilet

Son iki asrın şair, edip ve fikir adamları arasında merhum Âkif kadar aramızda yaşayan, her dâim canlı ve etkili bir başka isme tesadüf etmek herhalde mümkün değil. Uzun on yıllardır kitaplıkların Kur’an meâllerinden sonra en çok paylaştığı ortak eserin Safahat olduğunu söylemek bir hakikatin ifadesi olacaktır.

Bu sene de onu bir daha hatırlayacak, hem şiir ve sanat dünyasını hem fikirlerini ve mücadelesini hem de İstiklâl Marşı’nı konuşacak, tartışacak, kendimize mal edeceğiz.


İsmail Kara ile Fulya İbanoğlu’nun hazırlayıp Zeytinburnu Belediyesi’nin bastığı Sessiz Yaşadım: Matbuatta Mehmet Akif (1936-1940) kitabı Âkif biyografisini, çevresini, fikirlerini ve onun etrafındaki hissiyatı ve tartışmaları bir miktar daha aydınlatacak zevkli ve dopdolu bir eser. Mısır’dan döndüğü 1936 Haziranından vefatı ve akabinden gelen birkaç yılın bütün süreli yayınları (gazete, dergi, broşür, kitap) taranarak ilgili haber, yorum, hatıra ve yazılar kronolojik olarak kitaba alınd (toplam 311 metin).

 

Âkif’in Mısır’dan dönüşü, İstanbul’da karşılanışı, hastalığı ve tedavisinin safahatı, kaldığı yerler, ziyaretçileri, röportajları, vefatı, cenazesi, defni, mezarının yapılması teşebbüsleri, anma toplantıları (ihtifaller), broşürler, şiirinin ve fikirlerinin yeniden değerlendirilmesi, tarafların tartışmaları, hakkında yazılan şiirler, hatırat yazıları, ona dair çıkan kitapların basındaki yansımaları, toplumdaki Âkif hissiyatı… gibi konularda bilgi verici ve açıklayıcı 700 küsur sayfalık metin güvenilir bir şekilde bir araya gelmiş oldu. Kitabın bir diğer özelliği vasıflı ve fonksiyonel görsel malzemesi. Akif’le ilgili görsel malzeme bu ölçüde ilk defa bir kitap içinde kullanılmış oluyor. İsmail Kara’nın programında Akif’in hayatı ve mücadelesinin son devresi kitabın hikâyesi üzerinden anlatılacak. Konuşmanın sonunda açıklamalı bir fotoğraf gösterimi de yer alıyor.

 


Konuşmacı: İsmail Kara

 

Tarih: 28 Mart 2011 / Pazartesi

 

Saat:19:00Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi

 

ŞUBAT