DİN VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ

"Din, Bilim ve İktidar İlişkileri"

Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN

“Din ile bilim hem hasım hem hısımdır.”

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu ay, din ile bilim arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin iktidar boyutuna odaklanıyor. Etik bir sistem olarak bilim ile bir

iktidar formu olarak bilimin inceleneceği seminerde; bunların Türkiye'nin modernleşme tarihindeki yeri ve önemi; Türkiye'de bilim ve din algısı;

seküler ve modern elitlerin "bilimi“ kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda geleneğe, dine ve halka karşı bir "silah" olarak kullanma biçimleri

mercek altına alınacak.

24 Mayıs CUMARTESİ

Saat: 19:30

ŞUBAT