Köklü bir medeniyet buhranı yaşıyoruz: Tarihimizde yaşadığımız ikinci büyük medeniyet buhranı bu: Fetret Dönemi: Gök kubbe'nin çökmesi, Hakikat Sarayı'nın yıkılması, Müslüman zihninin ve mekân'ının yerle bir olması. Çift yönlü temassızlık: Kendimizle de, başka dünyalarla da irtibatımızın kopması, sığlaşması...
Fikir Atölyesi'nde medeniyet buhranını nasıl anlayıp, anlamlandırıp, aşabileceğimiz konusunda bir beyin fırtınası gerçekleştirilecek: Müslüman Zihni'nin ve Mekanı'nın nasıl inşa edilebileceği
gösterilecek, Müslümanca duyma, düşünme ve varolma biçimlerinin yapı taşları döşenecek.

Saat: 19.00

ŞUBAT