Köklü bir medeniyet buhranı yaşıyoruz: Tarihimizde yaşadığımız ikinci büyük medeniyet buhranı bu: Fetret Dönemi: Gökkubbe'nin
çökmesi, Hakikat Sarayı'nın yıkılması, Müslüman zihninin ve mekân'ının yerle bir olması. Çift yönlü temassızlık: Kendimizle de, başka dünyalarla da irtibatımızın kopması, sığlaşması... "Fikir Atölyesi"nde medeniyet buhranını nasıl anlayıp, anlamlandırıp, aşabileceğimiz konusunda bir beyin fırtınası gerçekleştirilecek: Müslüman Zihni'nin ve Mekânı'nın nasıl inşa edilebileceği gösterilecek, Müslümanca duyma, düşünme ve varolma biçimlerinin yapı taşları döşenecek.

Saat: 19. 30

ŞUBAT