Kitapların sahipleriyle genç okurları arasında bir bağ kurmak gerek.
Kitabın yazarı kendi kitabından bahsederken adım adım o kitabı okuruna devretmeli. Bir an gelmeli ki, başlangıçta yazarının olan kitap o son noktada okura teslim edilmeli, okura, yani kitabın esas sahibine. Her ay bir konukla söyleşiyor, hakkında konuştuğumuz kitabını da sizlere hediye ediyoruz. “Genç Okur İmza ve Söyleşi” programımıza davetlisiniz.

Saat: 13. 00

ŞUBAT