Teknoloji ve zevkçiliğin kuşatması altında gençler ve düşünce arasındaki mesafe gittikçe açılıyor… İnsana insan olma haysiyet ve şerefini kazandıran bilerek, tanıyarak, farkındalıkla yapılan düşünme olmayınca ortaya yiyen, içen, eğlenmek isteyen tüketen, huzursuz kişilikler çıkmaktadır…
Derinlikli, istikametli düşünceye geçişin ilk şartı bu sahada yol açmış rol modellerin bilinmesi, takip edilmesi ve örnek alınması ile mümkündür…
Gençlerle düşünce atölyesi programında bir grup gençle, seçilen kitapların müzakereli okumalarını yaparak hem kavramları öğrenme, hem akıl yürütme metodunu kavrama bakımından bir yürüyüş
gerçekleştirilmektedir.

Saat: 12. 30

ŞUBAT