"Selim İleri ve Handan İnci’den Diyalojik Okuma"

Edebiyat tarihimiz, çeşitli nedenlerle gölgede kalmış nice kıymetli romanla doludur. Selim ileri ile Handan İnci, diyalojik okuma yöntemiyle inceleyecekleri bu romanları yeni okurlarla buluşturmayı hedefliyorlar. Her ay bir romanın ele alınacağı programda metnin edebi değeri yorumlanırken neden gözden uzak kaldığı da tartışılacaktır.

“Fahim Bey Biz’i Çağırıyor!”

“Arşimed kendisine bu toprak haricinde bir istinat noktası verilse, dünyayı kaldıracağını söylermiş. Biz de kendimizi muhakeme, tadil ve tedavi için kendimizin dışında dayanacak bir nokta bulmakta aynen bu kadar imkansızlıkla karşılaşırız.”

Halit Ziya Uşaklıgil’in, hakkında "Türk edebiyatı tarihinde birden bire fırlamış bir irtifa noktasını gösteren bir tepe mesabesindedir" dediği ve 1942 yılında CHP Hikâye ve Roman Mükâfatı’nda ödüle lâyık görülmüş Fahim Bey ve Biz romanı, Gölgedeki Romanlar söyleşi programında sayfalarını dinleyicilere aralayacak.

İŞLENECEK ESERLER:

Ekim : Fahim Bey ve Biz
Kasım : Ayaşlı ile Kiracıları
Aralık : Sultan Hamid Düşerken
Ocak : Dineyri Papazı
Şubat : Bu Bizim Hayatımız
Mart : Mesihpaşa İmamı
Nisan : Denizin Çağırışı
Mayıs : Dar Yol

Saat: 19.00

ZKS Günün Etkinlikleri

20 Eylül 2019 Cuma|Tüm Etkinlikler

ŞUBAT