Modern dünyanın çarpık ilişkileri, denetimsiz teknolojisi ve gidişatı üzerine kavramsal, çözümleyici, yol gösterici konuşmaların gerçekleşeceği Hayat Bilgisi'nde; bu zor konuları mizahi bir dilden, akılda kalıcı bir şekilde dinleyeceksiniz. Kavramsal felsefik atölye çalışmaları sayesinde, siz de konuya dahil olacak; kendi fikirlerinizle katkılar sağlayabileceksiniz.
Yazar Bülent Akyürek'in insana dair her şeyi konuşacağı; dinleyiciyi düşünebilme, yorumlama yollarının kapılarını aralayacağı ve olaylara, kavramlara başka bir bakış açısından yaklaşmayı anlatacağı program gençleri bekliyor.

Saat: 12. 30

ŞUBAT