İsmail Kılıçarslan ve Mehmet Çelik, İslam şiir geleneğinin başlangıcından günümüze İslam Şairleri ve şiirlerini mercek altına alıyor. Sahabe şairler ile başlayan yolculuk hikmet ve irfanın peşinde devam
ediyor. Bu ay, İslam Şairleri programında, iki şairden, hikemi şiir geleneğinin iki önemli ismini; büyük mutasavvıf Niyazi Mısrî ile Müzekkin Nüfûs müellifi Eşrefoğlu Rûmî’yi dinleyeceğiz.

ŞUBAT