"Divriği Mengüceklerinin Gizemli Bezemeleri: Aristo'nun, Nasîruddîn Tûsî'nin, Nevâî'nin ve Oryantalistlerin Yorumları Işığında"

İslâm Sanatı ve Estetiği söyleşi dizisi, İslâm sanat ve estetiğini, medeniyetin zaman ve mekân içinde gösterdiği yayılımı dikkate alarak, kavramlar, konular ve ekoller bağlamında değerlendirme yolunu izlemektedir. Ayşe Taşkent'in her ay birbirinden değerli isimlerle gerçekleştirdiği İslâm Sanatı ve Estetiği programının kasım ayı konuğu Araştırmacı Yazar Necdet Sakaoğlu.

Saat: 19.30

ŞUBAT