Gelenekten Geleceğe Kırkambar Kitap Okumaları, Zeytinburnu'nda
son sürat devam ediyor...
Geçmişten günümüze her ay bir âlim bir eser Yusuf Özkan Özburun’la
Zeytinburnu'na konuk oluyor.
Bu ay Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı eseri, bizi tefekkürün hür zirvelerine
davet ederek aklımızın ve gönlümüzün karanlık köşelerine
ışık tutması için sohbetle dile gelecek.

abortion pill prescription link ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT