KIRKAMBAR KİTAP OKUMALARI
Tarih :6 Kasım 2013 - Çarşamba
Online Bilet

Bir Âlim Bir Eser


“Hüseyin Cisri Efendi-Risale-i Hamidiyye (İnanç Ve İbadetlerin Hikmet ve Faydaları)”

Yusuf Özkan ÖZBURUN


Gelenekten Geleceğe Kırkambar Kitap Okumaları, Zeytinburnu'nda son sürat devam ediyor...
Kültür merkezimizde “her ay bir âlim bir eser" geçmişten günümüze konuk oluyor. Sosyo- log-yazar Yusuf Özkan Özburun, Kasım ayında meşhur âlim Hüseyin Cisri Efendi'nin Risale-i Hamidiyye (İnanç ve İbadetlerin Hikmet ve Faydaları) isimli eserinden bahsedecek. Risale-i Hamidiyye bizi tefekkürün hür zirvelerine davet ederek aklımızın ve gönlümüzün karanlık kö- şelerine ışık tutması için sohbetle dile gelecek, insanın tüm sahte gündemlerin dışında kalan asli gündeminin izini sürecek... Maddi hayatın dar duvarlarını aşıp manevî yolculuğun göğünde serbest uçuş denemeleri sunacak...
Sizsiz bir kişi eksiğiz, paylaştıkça çoğalacağız....

Saat: 19:00

abortion pill prescription abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT