Kavramların Kalbine Yolculuk
Tarih :10 Ekim 2013 - Perşembe
Online Bilet

“İslâm’ın Kalbine Yolculuk 1-Barış Dini Olarak İslâm”


Prof. Dr. Bedri GENCER


Yaşadığımız çağın üzerimizdeki en önemli etkisi ileri derecede kafa karışıklığı ve kavram karmaşası.
Bu karmaşayla aramıza güvenli bir mesafe koyabilmek için Prof. Dr. Bedri Gencer’le; zihnimizin ve ruhumuzun azığı
olarak yanımızda bulunması gereken önemli kavramların kalbine yolculuğa çıkmaya devam ediyoruz.
Bu ay, din, şeriat ve İslâm arasındaki ilişki, her doğanın İslâm fıtratı üzere doğması, son kemal dini İslâm, ahlakın kemali,
İslâm’ın geniş ve dar, tümel ve tikel anlamları, Allah’a teslim olanın başkalarına kulluktan ve zalimlikten kurtularak barış
getirmesi, selam, selamet, barış ve İslâm ilişkisi gibi pek çok önemli konu başlığıyla İslam’ın kalbine yolculuk edeceğiz.

Saat: 19.30

ŞUBAT