Kavramların Kalbine Yolculuk
Tarih :7 Kasım 2013 - Perşembe
Online Bilet

“İslâm’ın Kalbine Yolculuk-2 Vasat Din Olarak İslâm”

Prof. Dr. Bedri GENCER


Yaşadığımız çağın üzerimizdeki en önemli etkisi ileri derecede kafa karışıklığı ve kavram karmaşası.
Bu karmaşayla aramıza güvenli bir mesafe koyabilmek için Prof. Dr. Bedri Gencer’le; zihnimizin ve ruhumuzun azığı olarak yanımızda bulunması gereken önemli kavramların kalbine yolculuğa çıkmaya devam ediyoruz.
Bu ay İslam’ın Kalbine Yolculuk programına geçen ay kaldığıımız yerden devam edeceğiz.
Tarihî ve hukukî bir tabir olarak İbrahimî dinler tabiri, batıl/hak din, ehl-i kitab, dinler-arası diyalog yerine dindarlar-arası diyalog, vasat dini olarak İslâm, Yahudiliğe tepkiyle şekillenen Hıristiyanlığın aşırı uca düşmesi, amel/ilim, şekilcilik/öz- cülük uçları, Yahudiliğin Tanrı’yı insanlaştırması, Hıristiyanlığın insanı Tanrılaştırması, Yahudilik ve Hıristiyanlığın İslâm’a yakınlık derecesi ve yönleri bu ay üzerinde düşünülecek konulardan yalnızca bir kaçı. Bu önemli semineri kaçırmayın!
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill online purchase abortion pill

Saat: 19:00

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill online purchase abortion pill

ŞUBAT