Gelenekten Geleceğe Kırkambar Kitap Okumaları, Zeytinburnu'nda son sürat devam ediyor...
Geçmişten günümüze her ay bir âlim bir eser Yusuf Özkan Özburun’la Zeytinburnu'na konuk oluyor.
Özburun’un bu ayki söyleşisi, Alfred Adler’in, insan kişiliğinin gelişmesinde aşağılık duygusunun ve bu duyguyu gidermek için gösterilen çabaların anlam ve önemini anlatan eseri İnsan Tabiatını Tanıma üzerine
gerçekleşecek.

ŞUBAT