Kırkambar Kitap Okumaları
Tarih :23 Ekim 2013 - Çarşamba
Online Bilet

Bir Âlim Bir Eser
“Âlim ve Ârif Semerkandî - Tenbihü'l -
Gafilin (Gafletten Kurtuluş)”


Yusuf Özkan ÖZBURUN


Âlim ve ârif Semerkandî'nin Tenbihü'l- Gafilin (Gafletten Kurtuluş) isimli eseri,
bizi tefekkürün hür zirvelerine davet ederek aklımızın ve gönlümüzün karanlık
köşelerine ışık tutması için sohbetle dile gelecek, insanın tüm sahte gündemlerin
dışında kalan asli gündeminin izini sürecek...
İnsanın akıl aynasında düşüncenin parıldayışı ve mahiyeti derinlikli paylaşımlarla
ilim ve irfan sofrasına misafir olacak... Maddi hayatın dar duvarlarını aşıp
manevî yolculuğun göğünde serbest uçuş denemeleri sunacak...
Sizsiz bir kişi eksiğiz, paylaştıkça çoğalacağız....
buy cytotec for 24 week abortion website online purchase abortion pill

Saat: 19.30

ŞUBAT