Kadın bir millete, vatana, medeniyete ait olan kültürün en iyi muhafaza edicisi ve nesillere taşınmasında en büyük etkendir. Arzu Cihangir yönetiminde, Belkıs İbrahimhakkıoğlu ve Leyla İpekçi, “kadın kültürü nasıl taşır?” sorusundan hareketle, “kültür aktarımında ve oluşumunda kadının rolü”nü
tarihimizden örneklerle konuşacaklar.

ŞUBAT