Mesnevi Sohbetleri
Tarih :28 Ekim 2013 - Pazartesi
Online Bilet

Dursun Ali TAŞÇI" Sen, sende oldukça ve sen kendine taptıkça, senden sana yol vermezler. Senin varlığın, kendini bir şey sanman düşüncesi
sende bulundukça huzuru bulurum zannetme, çünkü sen, hâlâ benlik putuna tapmaktasın," diyerek, insanı en derin
bir biçimde kavrayan Mevlana Hazretleri, yaklaşık sekiz asırdır insanlığa varlık ışığı saçmaktadır.
Medeniyetimizin oluşumunda önemli katkı payı bulunan Mevlâna Hazretleri’ni yeni kuşak insanlarımıza tanıtmak, onun
hoşgörü mesajlarını, çağımızın insanlarına ulaştırmak bir insanlık borcudur. Yıllarını Mevlana ve Mesnevi üzerine araştırma
ve sohbetlere vermiş eğitimci yazar D. Ali TAŞÇI’nın yapacağı Mesnevi Sohbetleri’yle Mesnevi’nin nurundan hep
birlikte nasipleneceğiz.

Saat: 19.30

ŞUBAT