19. yüzyılda dünya üzerinde misyonerlik faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Avrupalı ve Amerikalı misyoner teşkilatları dünyanın her bölgesine misyoner yolladıkları gibi Ortadoğu’da da faaliyetlerde bulunmuş, okullar, hastaneler, yayınevleri,
kitapevleri ve kiliseler kurmuşlardır. Bu konferansta 19. yüzyılda Ortadoğu’da faaliyette bulunan Avrupalı ve bilhassa Amerikalı misyoner teşkilatları hakkında bilgiler verilecek ve hangi topluluklar arasında ne tür çalışmalar yaptıkları arşiv materyalleri ve görsel malzemeler eşliğinde incelenecektir.

Saat: 12.30

ŞUBAT