Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi konusunda Türkiye'deki sayılı isimlerden birisi olan

Prof. Dr. İsmail Kara, kültür merkezimizde Çağdaş İslâm Düşüncesi konulu seminerlerine devam ediyor.

Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi modern dünyanın kurucu unsurlarından olmayan İslâm'ın, modern dünya kar-

şısında felsefi olarak durabilecek tek din, kültür ve blok olduğunu ifade eden Kara, bu seminerlerde Çağdaş

İslâm Düşüncesi'ni dil, kültür, ahlak, siyaset vb. başlıklar altında tarihsel boyutuyla birlikte ele alıyor. Neyi

kaybettiğini, kaybedeceğini ve aslında neye sahip olduğunu hatırlamak, kavramak isteyenleri bu önemli

seminerlere bekliyoruz.
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill prescription abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT