"Türkiye'de Kimlik ve Etnisite Sorunu"


Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın "Türkiye'deki etnisite ve kimlik tartışmaları bir avuç entelek-
tüel ve politik elitin 'fiktif' bir sorun hakkındaki gevezelikleri olarak görülebilir; halkların etnik problemleri yoktur; çünkü onlar Modern Batı'dan

devşirilmiş 'etnik, etnisite' gibi kavramlarla düşünmezler ve yaşamazlar. Halkın, halkların kendileri hakkındaki fikirleri elitlerin halk veya halklar

hakkındaki fikirlerinden çok daha reel ve çok daha önemli olabilir." temel tezi ışığında Türkiye'deki kimlik ve etnisite tartışmalarının eleştirisini

yapacağı seminere herkesi bekliyoruz.

online purchase abortion pill abortion pill how to order the abortion pill online

ŞUBAT