SİNEMA SÖYLEŞİSİ

“Son Dönem Türk Sineması”

Konuşmacı : Kamil KOÇ

Sunan : İhsan KABİL

Yönetmen ve festival koordinatörü Kamil Koç'un konuk olarak katılacağı programda, yüzüncü yılını yaşayan

Türk sinemasının bir durum analizi yapılacak ve filmlerin taşıdığı ortak değerler üzerinden sosyolojik bir

bakış sergilenecektir. Türk sinemasının son yıllarda yurtdışında aldığı ödüllerle, yurtiçindeki gişe durumları,

ticari ve sanat sineması ayrımları ve Türk sinemasının kimlik problemi söyleşide değinilecek konuları teşkil

etmektedir.

Saat: 19:30

ŞUBAT