Yaşam tarzıyla değişik, şiir tarzıyla farklı bir özgün şair Asaf Halet Çelebi. Giysilerinden alışkanlıklarına toplumun dikkatini çekmekle kalmamış, şiirleriyle de her akımdan şairin ilgisiyle
karşılaşmıştır. Az sayıda şiir yazmış olmasına rağmen, hemen her şiiri 'unutulmaz' olan Asaf Halet, Türk şiirinin 'mistik' olarak anılan belli başlı bir kaç şairinden de biridir. Haydar Ergülen Çelebi'nin yaşamı ve yapıtı arasındaki yakınlıkları araştırıyor.

ŞUBAT