İnsan, canlılar dünyasının “konuşan” formu biçimindeki akademik ve mantıkî tanımını haklı çıkaracak ölçüde söze sohbete muhtaç bir varlıktır. Fizyolojik varlığının teminatı için ekmek ve su ne denli vazgeçilmezse, psikolojik mevcudiyetinin muhafazası için zihnini ve gönlünü meşgul eden fikriyat ve hissiyatı türdeşleriyle paylaşmak en az o kadar hayatidir. ‘Söz’ün eşanlamlısı olarak kullanılan “kelâm”, köken itibariyle Arapça olup “yaralamak” anlamına gelir. Ezcümle ağızdan çıkan her söz muhatap zihni yahut kalbi üzerinde yapılan bir tür ameliyattır. “Söz Ola” seminerlerinde, Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, muhatap zihni ve gönlünde acısız ameliyat icrası için gerekli alet edevatla onları kullanım becerisi kazanma yolları üzerinde, alanın ustalarından örnekler eşliğinde hasbihal ediyor.

Saat: 12. 30

ZKS Günün Etkinlikleri

19 Ağustos 2019 Pazartesi|Tüm Etkinlikler

ŞUBAT