TA SAVVUF VE İSLAM
Tarih :24 Ekim 2013 - Perşembe
Online Bilet

“İbnü'l-Arabi ve Anadolu'da
Metafizik Düşünce”


Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ


İslam düşüncesi, özelikle Anadolu açısından bakılırsa 13. yüzyılda adeta en parlak dönemini
yaşamış; deyim yerindeyse kemale ermiştir. Anadolu, bu asırda yaşamış büyük alim ve mutasavvıflar
sayesinde tam manasıyla İslamlaşmıştır.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli, bu ay, Anadolu'yu
İslamlaştıran başta İbnü'l-Arabi ve Konevi olmak üzere, Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi,
Hacı Bektaş-ı Veli, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari gibi büyük düşünürlerin temel düşünceleri
üzerinde duracak. Böylece asırlar öncesinde oluşan bu derin tefekkür dünyasının günümüz
insanı için anlamı tahlil edilebilecektir.

Saat: 19.30

abortion pill prescription link ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT