TASAVVUF VE İSLÂM Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ
Tarih :12 Kasım 2014 - Çarşamba
Online Bilet

İslâm düşüncesi, özelikle Anadolu açısından bakılırsa 13. yüzyılda
en parlak dönemini yaşamış; deyim yerindeyse kemale ermiştir.
Anadolu, bu asırda yaşamış büyük alim ve mutasavvıflar saye- sinde tam manasıyla İslâmlaşmıştır. Doç. Dr. Ekrem Demirli, seminerlerinde Anadolu’yu İslâmlaştıran büyük düşünürlerin temel
düşünceleri üzerinde duruyor. Böylece asırlar öncesinde oluşan
bu derin tefekkür dünyasının günümüz insanı için anlamı tahlil
ediliyor.
abortion pill prescription abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

online purchase abortion pill abortion pill how to order the abortion pill online

ŞUBAT