Asırlardır gönlümüze ve dimağımıza nurlar saçan, hakikatler öğreten, zarafet ve asalet timsali,incelikler atlası bir geleneği, söz eri ve muhabbet ehli bir arifin himmetinden dinlemenin ayrıcalığıyla bir araya geliyoruz.Akılla kalbi harmanlayan, dünle bugünü buluşturan mutasavvıfları-
mızdan Ömer Tuğrul İnançer'in gerçekleştireceği söyleşiye hepiniz davetlisiniz.

Saat: 19.30

ŞUBAT