TASAVVUF VE ISLÂM Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ
Tarih :14 Mayıs 2014 - Çarşamba
Online Bilet

“İbnü'l Arabi ve Anadolu'da Metafizik Düşünce”
Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ

İslâm düşüncesi, özelikle Anadolu açısından bakılırsa 13. yüzyılda adeta en parlak dönemini

yaşamış; deyim yerindeyse kemale ermiştir. Anadolu, bu asırda yaşamış büyük alim ve muta-
savvıflar sayesinde tam manasıyla İslâmlaşmıştır.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli, bu ay, Anadolu'yu

İslâmlaştıran başta İbnü'l-Arabi ve Konevi olmak üzere, Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Ye-
sevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari gibi büyük düşünürlerin temel düşünce-
leri üzerinde duracak. Böylece asırlar öncesinde oluşan bu derin tefekkür dünyasının günümüz

insanı için anlamı tahlil edilebilecektir.

14 Mayıs ÇARŞAMBA

Saat: 19:30
abortion pill prescription abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT