TASAVVUF VE İSLAM
Tarih :21 Kasım 2013 - Perşembe
Online Bilet

“İbnü'l-Arabi ve Anadolu'da Metafizik Düşünce”

Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ


İslam düşüncesi, özelikle Anadolu açısından bakılırsa 13. yüzyılda adeta en parlak dönemini yaşamış; deyim yerindeyse kemale ermiştir. Anadolu, bu asırda yaşamış büyük alim ve muta- savvıflar sayesinde tam manasıyla İslamlaşmıştır.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli, bu ay, Anadolu'yu İslamlaştıran başta İbnü'l-Arabi ve Konevi olmak üzere, Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Ye- sevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari gibi büyük düşünürlerin temel düşünce- leri üzerinde duracak. Böylece asırlar öncesinde oluşan bu derin tefekkür dünyasının günümüz insanı için anlamı tahlil edilebilecektir.

Saat: 19:00

ŞUBAT