YAKIN TARİH BULUŞMALARI "Bab-ı Ali Baskını"

Konuşmacı:Prof.Dr.AliARSLAN

Bab-ı Ali Baskını nasıl yapıldı? Baskının siyasi karakteri nasıl tanımlanabilir? Baskının hazırlık

aşamaları nasıl gelişmiştir? Bab-ı Ali baskınıyla devrilen hükümetin özellikleri neledir? Bab-ı Ali

Baskını’ndan sonra nasıl bir yönetim ikame edilmiştir? Hadise bir nevi askeri darbe olarak tanım-

lanabilir mi?

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali ARSLAN bu ayki seminerinde bilinmeyen 

yönleriyle Bab-ı Ali Baskını’nı ele alıyor.

ŞUBAT