Konuşmacı : Prof. Dr. Ali ARSLAN

Bab-ı Ali Baskını nasıl yapıldı? Baskının siyasi karakteri nasıl tanımlanabilir? Baskının hazırlık

aşamaları nasıl gelişmiştir? Bab-ı Ali baskınıyla devrilen hükümetin özellikleri neledir? Bab-ı Ali

Baskını’ndan sonra nasıl bir yönetim ikame edilmiştir? Hadise bir nevi askeri darbe olarak tanım-
lanabilir mi?

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan bu ayki seminerinde bilinmeyen yön-
leriyle Bab-ı Ali Baskını’nı ele alıyor.
05

Mayıs PAZARTESİ

Saat: 19:30

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill online purchase abortion pill
abortion pill prescription link ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT