Zeytinburnu?nun Ebedî Sâkinleri programının üçüncüsünde, aklı ve îman arayışı arasında kalmış günümüz insanına ilâhî dostluğun kapılarını açan 20. yüzyılın büyük mutasavvıflarından Ken?an Rifâî Hazretleri?nin (1867-1950) hayatı, hizmetleri ve talebeleri anlatılacak.

 Tavsiyelerinden, huzurunda tutulmuş Mesnevi notlarından ve kendisiyle yapılmış sohbetlerden, neşredilmiş olan Mukteza-yı Hayat, Rehber-i Sâlikin, Tuhfe-i Ken’an, Ahmed-er Rifai ve İlâhiyât-ı Ken’an isimli eserlerinden bahsedilecek.


 


Cumhuriyet dönemi Türk düşünce, sanat ve edebiyat dünyasının seçkin isimleri arasında bulunan edebiyat tarihçisi Nihad Sâmi Banarlı, mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi, mimar Ekrem Hakkı Ayverdi, gazeteci yazar Nezihe Araz, romancı Safiye Erol, mütercim Sofi Huri ve edebiyatçı İlhan Ayverdi gibi şahsiyetleri etkilemiş olan Ken’an Rifâî’yi, hakkında bir eser yazmış bulunan Özcan Ergiydiren anlatacak.


 


Moderatör : Mehmet Nuri Yardım


Konuk : Özcan Ergiydiren


 


Tarih :   21 Haziran 2011 / Salı


Saat  :   19.00


Yer   :  Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi

abortion pill prescription abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ŞUBAT