Çözülme (Oyunbozan Atölyesi)
Tarih :29 Nisan 2018 - Pazar
Online Bilet

Çağdaş Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden olan Rasim Özdenören, Çözülme'de, ülkedeki kültürel-sosyal değişimin hem bireyde, hem de ailede meydana getirdiği çarpıklıkları, çelişkileri, açmazları irdelerken, kendi seçimi ve isteği dışında halka dayatılan yeni yapılanmanın (Batılılaşmanın/yabancılaşmanın) ailedeki çözülmeye kadar varan sarsıcı etkisini usta bir dil işçiliği ve şâirâne bir üslupla anlatır. Toplumu ve aileyi ayakta tutan iç dinamiklerin,moral unsurların insanî ilişkilerden çekilince, çözülmeninnasıl kaçınılmaz olduğunu şaşırtıcı bir orijinallikle dile getirir. Çözülme oyunu, hiç hedeflemese bile, insanımızın şu günlerde yaşadığı çelişkileri aşmada sorgulayıcı unsurlarıda içermektedir.

Saat:19.00

ŞUBAT