Şems ile Mevlâna [RPS Akademisi]
Tarih :15 Nisan 2018 - Pazar
Online Bilet

Tebrizli Şems’in genç yaşlarından itibâren peşinde olduğu “aşkı bulma” serüveninde, çatıştığı fikirler ve durumların konu edindiği “Şems ile Mevlana” oyunu, nisan ayında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde izleyicileriyle buluşuyor. Sözde İslamiyet perdesi ardında maddiyat ve siyaset eksenli bir hayat süren kesimlerin, Şems-i Tebrizi’nin aynasında hakikatleri görünür olurken; aşk, ibadet ve inanç kavramları evrensel bir
üslûp ve anlayışla sahneye aktarılıyor.

Saat: 19.00

ŞUBAT