Sürgün [Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı]
Tarih :16 Aralık 2017 - Cumartesi
Online Bilet

Ülke, I. Dünya Harbinden yeni çıkmış, büyük bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Mehmet Akif’in de yazılarının yayımlandığı Sebilürreşad dergisi kapatılıp, millî mücadelecilerin istihbârat takibine alınması bir takım etkiler doğurur. Peşine takılan istihbâratçıların farkına varan Akif, Mısır’a hicret etmeye karar verir. İstihbârat Şefi Hilmi Bey Teşkilat-ı Mahsusa’da bir süredir görev yapmış genç bir ajan olan Tahsin’i Mehmet Akif’in peşinden Mısır’a yollar. Tahsin, Akif’e daha yakın olabilmek için orada tanıştığı biri gibi yanına sokulur ve dostluk kurar. Bu sırada Akif’in hiç de ona anlatıldığı gibi biri olmadığını fark eder. Onun hitâbetinden ve fikriyâtından ileri derecede etkilenen Tahsin’in yeni biramacı olacaktır, Mehmet Akif’i korumak…

Saat : 19:00

ŞUBAT