Zeytinburnu Belediyesi’nin Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği sertifikalı kurslar her yıl dokuz ay süren kültür ve sanat sezonu boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Birincisi 2009-2010 kültür sanat sezonunda düzenlenenKültür Sanat Kursları, altıncı yılında 15 yaş ve üstü yetişkinler için 27branşta devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar heryıl Ekim ayında başlıyor, Mayıs ayında düzenlenen Mezuniyet ve Sertifika Şöleniile sona eriyor. Kültür sanat kurslarına bugüne kadar on bin kursiyer katıldı,beş bin kişi mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı.

Kültür Sanat Kursları’na ön kayıt ve detaylı bilgi için Zeytinburnu Kültürve Sanat Merkezi Eğitim Ofisi’ne şahsen müracaat edilebilir.

 

 

2017 -2018 KÜLTÜR VE SANAT KURSLARIBRANŞLARI

 


YAZARLIK

 

Her sanat gibi yazarlık da eğitilebilir, geliştirilebilir, öğrenilebilirdir.Yazar, özellikle başlangıç aşamasında, yazdığı metinleri yeni ve ehil bir gözleokuyup, kendisine yol gösterecek bir eğiticiye

ihtiyaç duyar. İçinizde bir yazarlık istidatı olduğuna inanıyor fakatnereden başlayacağınızı, ne tarafa yöneleceğinizi kestiremiyor musunuz? Kültürsanat merkezimizde, usta bir yazarın rehberliğinde,

okuma ve yazma deneyimlerinizi paylaşacağınız ve yeni deneyimler kazanacağınızatölyemize sizleri de bekliyoruz.


DİKSİYON

Ünlü bilim adamı Einstein, “Önyargıları parçalamak atomu parçalamaktanzordur” der. Bu önyargıların büyük bir kısmı ise kendini ifade sorunlarındandolayı oluşur. Gerek iş hayatında, gerek sosyal yaşamda kendinizi daha iyi ifadeetmek, sesinizi etkili ve akıcı kullanmak istemez misiniz? Unutmayın, iyikonuşmak aynı zamanda zekânın da göstergesidir. Kültür merkezimizde alacağınızdiksiyon eğitimiyle çevrenizde fark yaratacaksınız.

BAĞLAMA

Bağlama, halk müziğimizin yapı taşlarından biridir. Her teliyle, sinesindençıkan her sesle kendi öz kültürümüzü yansıtır. Bağlama öğrenmek,çalmak, dinlemek bizler için daima herhangi bir saz çalmaktan çokdaha fazlası olmuştur. Zeytinburnu Kültür ve SanatMerkezi’mizde usta öğreticimizin vereceği derslerlenota okumayı, uzun ve kısa kol bağlama çalabilmeyi öğrenerekkısa zamanda ustalaşma yolunda ilk adımlarınızıatacak, bu toprakların sesine kulak vermeyi öğreneceksiniz.

 

GİTAR

Müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiğisanatsal bir formdur. Gitarınızla sesi ve sessizliği hem hissetmek hem dehissettirmek istemez misiniz?  Usta öğretmenimizden öğreneceğiniz nota ve akortbilgisi eşliğinde kısa zamanda gitarla bütünleşecek, günümüzde oldukça yaygınolarak kullanılan bu müzik aletiyle sosyal yaşamda daha aktif bir hale geleceksiniz.

 

KEMAN

Yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan keman,perde aralarınıngenişliğinden dolayı hüzün, neşe, korku gibi duyguları dinleyiciye rahatlıklailetmesi yanında, tınısı insan sesine en yakın enstrümandır.  Bu nadideenstrümana gönlünüzü kaptırdıysanız, usta öğreticimizin merkezimizde vereceğidersler tam size göre.Nota bilgisinden başlayarak kısa zamanda keman çalmanınbütün inceliklerini öğrenecek, ustalaşma yolunda ilerleyeceksiniz.


NEY

Tasavvuf müziğinin köklü bir enstrümanı olan ney, hak ettiği ilgiyekavuştukça onun, Mevlana’nın deyimiyle “ayrılıklardan şikâyet eden sesi” dahakuvvetli ve derinden çıkmaya devam ediyor. Geleneksel sanatların pek çokdalında bir sanata talip olmak bir anlamda bu sanatın vereceği terbiyeye detalip olmak demektir. Gönlünüzü ney üflemeye kaptırdıysanız eğer, kültürmerkezimizde meşk etmeye davetlisiniz.


PİYANO

İcrası zor gibi görünse de, birçok müzik aletini kullanabilmenin en iyiyolu piyano çalmaktan geçer. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ustasındanalacağınız eğitimle; piyano çalmayı öğrenmenin yanında iyi bir müzik kulağınave nota bilgisine de sahip olacaksınız.


KANUN

Türk müziğinin piyanosu olarak kabul edilen kanun, hünerli ellerin tellerüzerindeki dansıyla çıkardığı melodilerle müziğimizin vazgeçilmezleri arasındayer alır. Makamlar arasındaki yumuşak geçişleri sağlayan özel peşrevlerle birliktesesi billur gibi kulağımıza ve gönlümüze dolan bu enstrümanı

Çalabilmek isteyen herkesi merkezimizebekliyoruz.

KEMENÇE

Farsça kökenli bir kelime olan "kemençe" aynı dildeki "keman(=yay, kavis)" kelimesi ile "-çe (=küçültme eki)" ekinin biraraya gelmesinden oluşur ve "yayla çalınan küçük saz" anlamını taşır.Kemençe kelimesi bugün Türkiye dışında İran, Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan,Azerbaycan gibi pek çok ülkede kullanılmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde biriklasik Türk müziğinin armudi kemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halkmüziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır.Türk müziğinin bu en küçük yaylı sazı, güçlü sesi; hem hüznü hem neşeyiyansıtmaktaki emsalsiz becerisiyle ait olduğu coğrafyanın izlerini taşımaktadıradeta. Karadeniz’in deli dolu coşkun havasını teneffüs etmek için kursumuzabekliyoruz.


ŞAN

Güzel  şarkı söylemek, sesinizi daha etkili bir biçimde kullanmak,makam ve nota bilgisine sahip olmak mı istiyorsunuz?Şan eğitmenimizin  vereceği  derslere bu arzunuzu  kolayca yerine getireceksiniz. Şarkıyı daha iyi ve doğrusöylemeyi  öğrendikçe özgüveniniz gelişecek ve çok keyifli vakitler geçireceksiniz.TİYATRO

Yeteneğinizi değerlendirmek,  yıllardır hayranlıkla izlediğiniz tiyatro sanatçıları gibi profesyonel oyuncu olmakmı istiyorsunuz?  Hayallerinizi gerçekleştirmek  ve kendinizi sahnede bulmak sizin için artık hiç de zor değil. Deneyimlitiyatrocu öğretmenimizin vereceği derslere katılarak, hem ideallerinize ulaşmakiçin gerekli teknik bilgiyi hem de pratik yapma imkânını bulacaksınız.


HALK OYUNU

Halk oyunları,  bir  toplumun yüzyıllara dayanan  hikâyesinin müzik  ve dans  figürleri eşliğinde anlatılmasıdır  adeta.  Kültürümüzün vazgeçilmez birparçası olan halk oyunları, ritmi bölge  bölge değişiklik gösterse  de;  coğrafyamız insanının hikâyesinive duygularını yansıtır. Halk oyunlarını özgün haliyle öğrenmek ve gelecekkuşağa taşımak isteyenleri kursumuza bekliyoruz.


FOTOĞRAFÇILIK

Bilişim çağında yaşıyoruz. Cep telefonları, bilgisayarlar, boy boy dijitalfotoğraf makineleri ne zaman istersek elimizin altında. Ama bütün bunlar bizibir fotoğrafçı yapmaz. Çünkü her önemli sanat faaliyeti gibi fotoğrafçılık daciddi bir eğitim ister. Baktığını  doğru görmek, gördüğünü  doğru aktarmak  ister. Zamanı dondurabilmek içinmaharetiniz ve yeterince bilginiz olmalı. Zeytinburnu Kültür Merkezi’mizde  alacağınız  fotoğraf eğitimiyle hemteori hem pratik anlamda fotoğraf bilgisine sahip olacaksınız.


EBRU

Kökeni 13. ve 14. yüzyıllara kadar dayanan ebru, en eski Türk kâğıt süslemesanatlarındandır. Boyanın sırlı suyun üzerinde raksıyla icra edilen ebru,görsel zarafetinin yanı sıra, bizlere mikro ve makro âlemlerden, çıplak gözüngöremeyeceği güzellikler sunar. Alacağınız eğitimle, tasarladığınızgüzellikleri kendi ellerinizle şekillendirerek bu büyük ve zarif geleneğe dâhilolduğunuzu hissedebilirsiniz. Ebru kursumuza sizleri de bekliyoruz.


MİNYATÜR

Bilinen en eski örneklerine Mısır'da rastlanan ve MÖ2. yüzyılda papirüs  üzerine yapılan  minyatürler, geleneksel Türk sanatlarında da önemli bir yere sahiptir. İslam’ın sanatanlayışının kendisinde vücut bulduğu önemli sanat dallarından biri olanminyatür, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde zirve örneklerine ulaşmıştır. Kâğıt,parşömen, fildişi gibi nesnelerin üzerine bir nakkaşın ustalığıyla yeteneğinizive tasarımlarınızı işlemek istiyorsanız sizi minyatür kursumuza bekliyoruz.


TEMEL RESİM

Resim  kabiliyetini  hobiden ustalığa dönüştürmek  isteyen; perspektif, oran-orantı, ışık-gölge,  modle  ve  modülasyon,kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği, kadraj, portre çalışması, renk kavramı;renk etkileşimi ve uyumu gibi teknikleri öğrenerek resim sanatının temel kurallarınahâkim olmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Deneyimli usta öğreticimizintecrübelerinden faydalanacağınız kursun sonunda resim sanatının genişyelpazesinde siz de yerinizi alacaksınız.

 

KARİKATÜR

İyi bir karikatür çizebilmek için çizginin pek çok safhadan geçmesigerekir. Çizer, yüz anatomisi, tip yaratma, temel hareketler, portre,illüstrasyon, perspektif, kaligrafi, nükte ve espri oluşturma gibi temel bilgileresahip olmalıdır. Karikatürle amatör olarak ilgileniyor ve bu yolda ilerlemekistiyorsanız usta öğreticimizden alacağınız eğitimle profesyonelliğe doğru adımatmak için kursumuza davetlisiniz.


HÜSN-İ HAT

Kaynaklarda genellikle “cismani aletlerle meydana getirilen ruhanî birhendese” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayışçerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze ulaşmıştır. İstanbul’umuz 17.  yüzyıldan beri  bu  sanatın merkezi konumundadır.  “Kur’an, Mekke’de  indi, Kahire’de okundu,  İstanbul’da  yazıldı,” denmesinin sebebi  de bu  sanatın İstanbul’da  mükemmel bir şekilde  icra edilmesi  ve  şehre mührünü vurmasıdır. Türkİslam Sanatı’nın baş tacı olan hat sanatını öğrenerek güzel yazı sanatında ustalaşıp,eserlerinizi birer tabloya dönüştürmek mi istiyorsunuz? Kursumuza davetlisiniz.


KALİGRAFİ

Yazının görselliğini yansıtan eşsiz bir yazı sanat türü olan kaligrafi,yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanımı ile yapılabilen, genel kullanım amacıgörsel etkileyicilik olan bir sanattır. İnsanların yüzyıllardır birbirleriyleolan iletişimlerinde kullandıkları yazıyı bir sanat türü olarak ele alankaligrafi farklı kültürler ve gelenekler ile modern dünyaya ulaşma başarısınıgöstermiştir. En  kısa  tanımıyla ise  kaligrafi,  Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Bu sanatın yöntem ve tekniklerini rehberöğreticimizden öğrenmek için kursumuza bekliyoruz.


RÖLYEF

İki boyutlu resim ile üç boyutlu heykel arasında bir geçiş sanatı olanrölyef kursumuzda, dilediğiniz figürü tablo haline getirmenin yöntemlerini öğreneceksiniz.Milli kültürümüzü temsil eden mimari yapıların, aslına uygun minyatürlerininyanı sıra modern tasarımlarını da ustaca tabloya aktarmak isteyen  kursiyerlerimizi  ustasından ders almak üzere kursumuza bekliyoruz.


TEZHİP

Arapça “zeheb”  kökünden  türemiş olan tezhip  “altınlamak” manasına gelir. Zaman içinde unutulmaya terk edilmişbu zarif ve zor sanat son on yıldır yeniden hak ettiği ilgiye mazharolmaktadır. Türk İslam  sanatlarının  en önemli formlarından  birisi olan tezhip sanatını öğrenmek için, ustaöğreticimizin vereceği tezhip derslerimize mutlaka katılmalısınız. Kültürmerkezimizde yetiştirilecek onlarca müzehhip ve müzehhib eden biri de neden sizolmayasınız?

 

YAĞLIBOYA

Bilinen en eski ve en köklü sanat dalı olan resim sanatına ilgi miduyuyorsunuz? Yeteneğinizin bir  ustanın  eğitmenliğinde şekillenmesine  ne dersiniz? Kültür merkezimizde alacağınız eğitimle resimsanatı hakkında teorik ve pratik bilgiler edinecek böylece hissettiklerinizituvale daha kolay aktarabileceksiniz. Profesyonel ressamlık yolunda ilk adımıatabilmeniz için sizleri yağlıboya kursumuza bekliyoruz.

 

OSMANLI TÜRKÇESİ

Bu coğrafyada 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı Medeniyeti’nin birikimini bugüne aktarmak, geçmişle bugün arasında güçlü birbağ kurmak hiç zor değil.Osmanlı Türkçesi’ni öğrenerek, uzmanından alacağınız derslerle tarihin tozlusayfalarında aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.

 

ARAPÇA

Arapça metinleri okuyup anlama ve dilimize çevirmenin yanında Arapçakonuşma ve yazma da önem arz etmektedir.Pratik Arapça kursumuz ile İslam dünyasında250 milyon Müslüman’ın dili olan Arapçayı hem pratik hayat içerisinde hem deakademik hayatta kullanılacak seviyede öğretmek eğitim programımızın önceliklihedefleri arasındadır.

 

İNGİLİZCE

Temel seviyede verilecek eğitimlerimizde katılımcıların İngilizceyikonuşabilme, okuyabilme ve yazabilme yetilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.Böylece öğrencilerimizin derslerindeki başarılarını da olumlu etkileyecekpratik bir dil programı gerçekleştirilmiş olacaktır.


SOSYAL MEDYA

Gençlerin gelişen internet dünyasında tüm sosyal ağların kullanımıve entegrasyonu konusunda güncel teknolojik değişimleri de yakından takipedebilecekleri bu eğitim programı ile artık internet dünyası daha faydalı veamaca yönelik fikirlerin gösterim merkezine dönüşecektir.

ŞUBAT